Новини

Кампания „Разпознай лицензирания ИП“

10 признака: Как да отличите лицензирания инвестиционен посредник от нелицензирания С подкрепата на Комисията за финансов надзорПартньори: Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститоритеЦелта на информационната кампания на БАЛИП „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник” е гражданите да бъдат достъпно информирани как сами могат да различат спазващите закона инвестиционни посредници от недобросъвестните и незаконните посредници, … още

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 30.12.2017г., в 10,53 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 1 300 000/ един милион и триста хиляди/ броя по 0,70 лева за една акция или общо за 910 000.00/ деветстотин и … още

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във връзка с достигнала до дружеството информация, че недобросъвестни лица осъществяват организрано дейност като, използвайки по недобросъвестен начин името на ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД, „сключват договори“ от името на дружеството с въведени в заблуждение лица и набират парични средства от такива лица, с настоящото ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД уведомява и предупреждава всички заинтересовани лица, както … още

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД уведомява всички заинтересовани лица, че осъществява своята дейност единствено и само на територията на Република България, като сключва договори с клиенти и приема нареждания само в офиса си на адрес: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б. Това е и единственият офис на дружеството, който е одобрен … още