Новини

Общи условия 16.11.2020

Уважаеми клиенти, на свое заседание, проведено на 16.11.2020 г. Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД прие Общи условия, приложими към договорите с клиенти на дружеството, които са в сила от 21.12.2020 г., както и Политика за изпълнение на нареждания и Правила за категоризация на клиентите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД. Посочените … още

Кампания „Разпознай лицензирания ИП“

10 признака: Как да отличите лицензирания инвестиционен посредник от нелицензирания С подкрепата на Комисията за финансов надзорПартньори: Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститоритеЦелта на информационната кампания на БАЛИП „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник” е гражданите да бъдат достъпно информирани как сами могат да различат спазващите закона инвестиционни посредници от недобросъвестните и незаконните посредници, … още

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 30.12.2017г., в 10,53 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 1 300 000/ един милион и триста хиляди/ броя по 0,70 лева за една акция или общо за 910 000.00/ деветстотин и … още