Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Инвестиции с бъдеще

бул. Тодор Александров 73

02 / 986 09 11
office@focalpoint.bg

Понед. – Петък
9:00 – 17:30

Добре дошли

Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД

Фоукал Пойнт Инвестмънтс е небанкова финансова институция с опит на капиталовия пазар. Дружеството е част от групата на Зенит Инвестмънт Холдинг АД.

Лиценз от Комисията за финансов надзор

Дейности

  • приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти
  • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти
  • управление на портфейл
  • инвестиционни съвети
  • предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти)