Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Инвестиции с бъдеще

Бул. “Черни връх” № 51Б
гр. София 1407

02 / 81 99 142
office@focalpoint.bg

Понед. – Петък
9:00 – 17:30

Добре дошли

Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД

Фоукал Пойнт Инвестмънтс е небанкова финансова институция с над 20 години опит на капиталовия пазар. Дружеството е част от групата на ФеърПлей Интернешънъл АД, една от най-големите и уважавани инвестиционни компании в България.

Лиценз от Комисията за финансов надзор

Дейности

  • приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти
  • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти
  • управление на портфейл
  • инвестиционни съвети
  • предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти)