Други документи

бул. Тодор Александров 73

02 / 986 09 11
office@focalpoint.bg

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Информация, подлежаща на оповестяване,
съгласно Делегиран регламент 2017/576

Оповестяване по Регламент 576 за 2023г.

Мониторинг на качеството на изпълнение 2023 г. – клас Капиталови инструменти – Акции и депозитарни разписки.

Мониторинг на качеството на изпълнение 2023 г. – клас Секюритизирани деривати – Облигации.

Мониторинг на качеството на изпълнение 2023 г. – клас Борсово търгувани продукти.

Мониторинг на качеството на изпълнение 2023 г. – клас Секюритизирани деривати –права и варанти.

Оповестяване по Регламент 576 за 2022 г.

Мониторинг на качеството на изпълнение 2022 г. – клас Капиталови инструменти – Акции и депозитарни разписки.

Мониторинг на качеството на изпълнение 2022 г. – клас Борсово търгувани фондове.

Мониторинг на качеството на изпълнение 2022 г. – клас Секюритизирани деривати –Права и варанти.