Финансови консултации

бул. Тодор Александров 73

02 / 986 09 11
office@focalpoint.bg

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Фоукал Пойнт Инвестмънтс предоставя на местни и чуждестранни клиенти консултантски услуги при сливания и вливания на предприятия, услуги за финансово преструктуриране, както и финансови услуги за проекти “на зелено”. Нашият екип съчетава опит и установени контакти, необходими за всеки инвеститор, който възнамерява да започне или придобие бизнес.

Фоукал Пойнт Инвестмънтс разработва проучвания за различни отрасли на икономиката, изготвя анализи за икономическата осъществимост на инвестиционни проекти, бизнес-планове и оценки на предприятия.  Ние консултираме както придобиващи, така и придобивани компании във всички етапи от процеса на сливане или придобиване на предприятия: от пазарното проучване и определяне на стратегия до преговорите и приключването на сделката.

Фоукал Пойнт Инвестмънтс консултира клиенти относно оптималната структура на капитала на фирмата и източниците на финансиране.

Съдействаме на дружествата, желаещи да станат публични, както по отношение на публично предлагане, така и при частно пласиране на ценни книжа (акции, облигации и хибридни инструменти).

Контактна форма