Новини

Начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на неупражнените до момента варанти от емисия с ISIN код BG9200001162.

На 19.10.2021 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е публикувано Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия … още

Начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162

На 18.06.2021 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е публикувано съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162. Датата на публикуване … още

Фоукал Пойнт Инвестмънтс е водещ мениджър в процедурата за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162

Подробна информация за реда, срока и условията за упражняване на варантите и записването на акциите може да намерите в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на варанти на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, потвърден … още

Общи условия 16.11.2020

Уважаеми клиенти, на свое заседание, проведено на 16.11.2020 г. Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД прие Общи условия, приложими към договорите с клиенти на дружеството, които са в сила от 21.12.2020 г., както и Политика за изпълнение на нареждания и Правила за категоризация на клиентите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД. Посочените … още