Новини » 12 юни „Ден за акции“ – търговия без такси и комисионни за физически лица.

12 юни „Ден за акции“ – търговия без такси и комисионни за физически лица.

12 юни 2024 – Ден за акции

Българска фондова борса и Централен депозитар организират десетото издание на инициативата в полза на индивидуалните инвеститори – „Ден за акции“. Инициативата е с цел подобряване на инвестиционната култура и увеличаване на знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България. „Денят за акции“ ще се проведе на 12 юни 2024 г.

В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции и структурирани продукти* от регулирания пазар на БФБ, включително и пазар BEAM – без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник.

*В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел и Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE, на Алтернативен пазар BaSE, както и на Пазара за растеж на МСП beam.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени през „Деня за акции“ поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар, в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.

Описание на възможните казуси за преценка на основание за
неудържане на такси и комисиони за „Ден за акции”

 1. Изпълнени поръчки, с обща изпълнена стойност над 2000 лв., няма да бъдат
  освобождавани от такси, без оглед на стойността на единичното изпълнение.
 2. Поръчки, подадени на и преди 12 юни 2024 г., но изпълнени на дата, различна от 12
  юни 2024 г., не се ползват от отстъпка.
 3. Удовлетворена поръчка до 2000 лв., изпълнена в няколко сделки, не се таксува, без
  оглед на броя сделки, в които е изпълнена.
 4. При повече от 15 изпълнени поръчки на едно физическо лице се освобождават от
  такси първите 15 по най-голям изпълнен обем.
 5. Освобождаването от такса по условията на „Ден за акции” важи за всички видове
  поръчки, приети на Борсата. При въвеждане на пазарни поръчки такса няма да е
  дължима само ако общият обем на сделките, сключени в резултат на такива поръчки, е
  под 2000 лв.
 6. Освобождаването от такси важи за клиенти на борсови членове, участващи в проекта
  „Ден за акции”, без оглед на това дали са изпълнени срещу поръчки на борсови членове,
  маркет мейкъри, юридически лица или клиенти на борсови членове, неучастващи в
  инициативата.