Новини » ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

06 април 2016

„Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД съобщава, че подписката по увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (ФПП) приключи успешно, като по набирателната сметка на Дружеството са постъпили 5 232 715 лв., съответстващи на всички подадени заявки за записване на акции към инвестиционния посредник, обслужващ увеличението.

4 615 271 лв. са постъпили от „ФеърПлей Аграрен Фонд“ АД, което е дъщерно дружество на „ФеърПлей Интернешънъл“ АД. Останалите суми са постъпили от 3 пенсионни фонда. 

Дружеството е предприело необходимите действия за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър и за регистрация на новата емисия в „Централен депозитар” АД и „БФБ-София” АД.