Новини » Решения от заседание на Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, проведено на 20.01.2023г.

Решения от заседание на Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, проведено на 20.01.2023г.

Уважаеми клиенти, на свое заседание, проведено на 20.01.2023 г., Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД прие промени в Тарифата и Общите условия, приложими към договорите с клиенти на дружеството, които са в сила от 21.02.2023 г.