Новини » Промени в Общите условия

Промени в Общите условия

Комисията за Финансов Надзор одобри промени в общите условия, приложими към договорите с клиенти  на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.  Новите общи условия са публикувани в раздел „Документи“.