Новини » Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

29.01.2024 11:09:39 (местно време)

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2023г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News