Новини » Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

30.10.2023 14:11:18 (местно време)

Емитент: Софарма АД-София (SFA)
Софарма АД-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News