Новини » Корпоративно съобщение: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) 26.07.2023 17:13:15 (местно време)

Корпоративно съобщение: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) 26.07.2023 17:13:15 (местно време)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2023г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.