Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД (EUBG)

Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД (EUBG)

10.06.2024 09:00:21 (местно време) Съобщение за консолидирани финансови резултати през 2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News