Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG) 31.07.2023 19:36:22 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG) 31.07.2023 19:36:22 (местно време)

Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа).

Еврохолд България АД-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2023г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.