Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София (GIPW) 09.08.2023 09:50:16 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София (GIPW) 09.08.2023 09:50:16 (местно време)

Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ публикува информация за получено искане за свикване на общо събрание от притежател на варанти от емисия с ISIN код BG9200001238, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.