Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 20.04.2023 17:17:06 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 20.04.2023 17:17:06 (местно време)

Градус АД уведомява за започване на процедура по вливане на Голд Фарм 91 ЕООД с ЕИК 205933500), Лора-2004 ЕООД с ЕИК 123658624 и Жюлив ЕООД с ЕИК 119053781, като преобразуващи се дружества, в Милениум 2000 ЕООД с ЕИК 119591422, като приемащо дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News