Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 04.05.2023 09:31:54 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 04.05.2023 09:31:54 (местно време)

На 03.05.2023 г. Градус АД е изкупило обратно 1070 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 02.05.2023 г. e 2 670 477 броя или 1.1% от правата на глас.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News