Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 27.04.2023 09:47:34 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 27.04.2023 09:47:34 (местно време)

На 26.04.2023 г. Градус АД е изкупило обратно 1 970 000 собствени акции при средна цена от 1.45 лв. за една акция.
Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 26.04.2023 г. e 2 580 124 броя или 1.06 % от правата на глас.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News