Новини » Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

30.10.2023 21:10:06 (местно време)

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News