Новини » Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

30.10.2023 17:12:34 (местно време)

Емитент: Химимпорт АД-София (CHIM)
Химимпорт АД-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News