Новини » Корпоративно съобщение:Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) 26.04.2023 09:53:30 (местно време)

Корпоративно съобщение:Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) 26.04.2023 09:53:30 (местно време)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ публикува уведомление по чл. 148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.