Новини » Корпоративно съобщение:Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) 26.04.2023 16:38:12 (местно време)

Корпоративно съобщение:Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) 26.04.2023 16:38:12 (местно време)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2023г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News