Новини » Информация по Делигиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2019г.

Информация по Делигиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2019г.

1Информация по Делегиран Регламент 2017/576 за 2019.

/uploads/assets/NonProfessandProfessClients 2019.xls

2. Обобщен анализ и заключения. 

2.1. Мониторинг на качеството на изпълнение – клас Акции.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 Shares 2019_docx.doc

2.2. Мониторинг на качеството на изпълнение – клас Борсово търгувани фондове.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 ETF 2019_docx.doc

 2.3. Мониторинг на качеството на изпълнение – клас Дългови инструменти – облигации.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 Bonds 2019_docx.doc

2.4. Мониторинг на качеството на изпълнение – клас Секюритизирани деривати – варанти.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 Warrants 2019_docx.doc