Банкови сметки

бул. Тодор Александров 73

02 / 986 09 11
office@focalpoint.bg

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Захранване на Вашата сметка за търговия с Фоукал Пойнт Инвестмънтс можете да направите чрез паричен превод по следната банкова сметка.

Захранването на сметката се извършва само в български лева (BGN). В случай на превод на друга валута, преведената сума, ще бъде превалутирана в левове по курса за деня на обслужващата банка.

Брокерски услуги чрез Фоукал Пойнт Инвестмънтс

IBAN
(BGN)
BG38 TEXI 9545 1008 1163 01
IBAN
(EUR)
BG20 TEXI 9545 1408 1163 01
BICTEXIBGSF
БанкаТексим банк АД
Банков адресгр. София, бул. “Тодор Александров“ № 117 
БенефициентФоукал Пойнт Инвестмънтс АД
Основание за преводЗахранване на сметка Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД /ЕГН и Три имена