Банкови сметки

бул. Черни връх 51 б
София 1407

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Захранване на Вашата сметка за търговия с Фоукал Пойнт Инвестмънтс можете да направите чрез паричен превод по следната банкова сметка.

Захранването на сметката се извършва само в български лева (BGN). В случай на превод на друга валута, преведената сума, ще бъде превалутирана в левове по курса за деня на обслужващата банка.

Брокерски услуги чрез Фоукал Пойнт Инвестмънтс

IBAN
(BGN)
BG10UBBS92001000504718
BICUBBSBGSF
БанкаОбединена българска банка АД
Банков адресгр. София 1040, ул. “Света София” 7А 
БенефициентФоукал Пойнт Инвестмънтс АД
Основание за преводЗахранване на сметка Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД /ЕГН и Три имена