Банкови сметки

бул. Черни връх 51 б
София 1407

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Захранване на Вашата сметка за търговия с Фоукал Пойнт Инвестмънтс можете да направите чрез паричен превод по следната банкова сметка.

Захранването на сметката се извършва само в български лева (BGN). В случай на превод на друга валута, преведената сума, ще бъде превалутирана в левове по курса за деня на обслужващата банка.

Брокерски услуги чрез Фоукал Пойнт Инвестмънтс

IBAN
(BGN)
BG38TEXI95451008116301
BICTEXIBGSF
БанкаТексим банк АД
Банков адресгр. София, бул. “Тодор Александров“ № 117 
БенефициентФоукал Пойнт Инвестмънтс АД
Основание за преводЗахранване на сметка Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД /ЕГН и Три имена