Новини » ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

С решение №707-Е/06.10.2016 г. Комисия по финансов надзор одобри Проспект за първично публично предлагане на до 232 017 800( двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) броя варанти за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

uploads/assets/FPP_Warrants_2016(1).pdf