Новини » СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД уведомява всички заинтересовани лица, че осъществява своята дейност единствено и само на територията на Република България, като сключва договори с клиенти и приема нареждания само в офиса си на адрес: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б. Това е и единственият офис на дружеството, който е одобрен и регистриран в Комисия за финансов надзор. Дружеството приема плащания по всички договори, сключени с клиенти само по сметки на дружеството в „Обединена Българска Банка“ АД, с титуляр на сметките „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД. Дружеството не използва активни маркетингови стратегии за привличане на клиенти, в това число обаждания по телефон, изпращане на нежелана електронна поща или разпространение на всякакви хартиени брошури, презентации или други подобни.