Новини » Сделка на извънборсов сегмент

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 06.01.2011 г. 9:10 часа на извънборсов сегмент бе сключена сделка  за 10 000 броя акции от емисия BG1100016978, емитент „Българска Фондова Борса- София” АД, цена за акция 1,400 лева между „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и негов клиент.