Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57) 24.04.2023 09:14:42 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57) 24.04.2023 09:14:42 (местно време)

Трейс груп холд АД публикува уведомлние за вписана в ТР промяна на член на Управителния съвет.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News