Новини » Корпоративно съобщение: Еврохолд България АД-София (EUBG)07.08.2023 10:12:21 (местно време)

Корпоративно съобщение: Еврохолд България АД-София (EUBG)07.08.2023 10:12:21 (местно време)

Fitch потвърди рейтинг ‘B+’ със стабилна перспектива на Евроинс и премахна наблюдението над компанията.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News