Новини » Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

30.10.2023 16:54:43 (местно време)

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News