Новини » Инициатива Ден за акции 15.06.2023 г.

Инициатива Ден за акции 15.06.2023 г.

В съответствие с установената вече традиция за подобряване инвестиционната култура и познаваемостта на финансовите инструменти, като форма на инвестиция, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД организират на 15.06.2023 г., за девети пореден път инициативата „Ден за акции“.

В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори могат да придобият или продадат акции и структурирани продукти на пазарите организирани от БФБ, без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и инвестиционните посредници – борсови членове, участващи в инициативата. Предоставената възможност важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти, Сегмент “Акции” и Сегмент “Дружества със специална инвестиционна цел”  на Алтернативен пазар BaSE, както и инструментите, допуснати до търговия на Пазара за растеж на МСП beam.

ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД се присъединява към инициативата.