Новини » Годишен финансов отчет 2018

Годишен финансов отчет 2018

1. Доклад на независим одитор.

uploads/assets/DokladNezavisimOditor.pdf

2. Счетоводна политика и оповестяване при изготвяне на годишния финансов отчет за 2018г.

/uploads/assets/Schetovodna politika i finansov otchet Focal Point 2018.pdf

3. Оповестяване Регламент 1423 2018.

/uploads/assets/FP_Opovestqvane_Reglament_1423_2018.pdf

4. Доклад за дейността през 2018г.

/uploads/assets/Doklad za deinostta Focal Point 2018.pdf

 5. Информация по чл. 75, ал.1 от Наредба 50.

 uploads/assets/Informacia_Naredba_50_2015.pdf

6. Писмо за приемане на годишния финансов отчет.

/uploads/assets/Pismo priemane GFO.pdf